varsam renovering av miljonprogrammet

Nya metoder - nya krav

Renoveringsbehovet i miljonprogrammets fastigheter ökar snabbt, åldern på installationerna överstiger många gånger den tekniska livslängden.

För att minska kostnader och tidsåtgång har nya, moderna metoder introducerats. En alltmer förekommande renoveringsmetod är relining.


Relining ställer helt nya krav på upphandling, projektledning och besiktning - jämfört med en konventionell entreprenad. 

ETT RUTINERAT NÄTVERK

Vi arbetar i ett rutinerat nätverk, bestående av oberoende konsulter.

PROVA OSS

Vi är experter på renovering av tekniska system i äldre fastigheter.


 

www.providor.se